Članovi Savjeta mladih

4. saziv Savjeta mladih Grada Biograda na Moru 2015.-2017.

angela_saric 1. Predsjednica savjeta: Angela Šarić
Predlagatelj: ŽRK Biograd
Ukratko o članu: rođena 19.1.1991. godine u Zadru. Osnovnu i Srednju školu (ekonomsku) završila u Biogradu na Moru. Na Visokoj učiteljskoj školi diplomirala na Odsjeku za predškolski odgoj i stekla zanimanje odgojitelj predškolske djece. Zaposlena u dječjem vrtiću “Biograd” te je član Društva Naša Djeca . Sudjeluje u različitim humanitarnim akcijama na području grada Biograda. interesi : edukacija, volonterizam, humanitarni rad.
Antonio Mikulić 2. Zamjenik predsjednice savjeta: Antonio Mikulić
Predlagatelj: Udruga za razvoj zajednice “BNM”
Ukratko o članu: Rođen 22.listopada 1991. godine. Srednju školu za kuhara završio u Biogradu na Moru gdje i živi. Po završetku srednje škole dobiva priliku raditi na lokalnom “BNM” radiju gdje je i zaposlen kao glazbeni i tonski realizator od 2010. godine.
Interesi: Poticanje audiovizualne djelatnosti, muzičke kulture i kulture mladih.
Lucija Labar 3. Lucija Labar
Predlagatelj: KUD Kralj Tomislav
Ukratko o članu : Rođena 29.rujna.1987.g u Zadru. Završen preddiplomski studij kulture i turizma u Zadru.
Interesi : Edukacija i aktiviranje mladih u društvo, te poboljšanje i unapređenje njihova položaja.
Mate Škara 4. Mate Škara
Predlagatelj : YC Biograd
Rođen u Zadru. Zivin u Biogradu. Zavrsija srednju školu u Zadru smjer prehrambeni tekničar. Bavin se jedrenjem. Član sa yc biograda.Radim kao skipper u yacht charteru.
Marko Punos 5. Marko Punoš
Predlagatelj: Rukometni Klub Mini Sunce
Ukratko o članu: Rođen sam 8.3.1991 u Zadru. Osnovnu i srednju (strukovnu) školu sam završio u Biogradu na Moru. Na visokom učilištu Algebra u Zadru, završio sam za web dizajnera i na tehničkom veleučilištu u Zagrebu sam završio informatiku smjer organizacija i informatizacija ureda. Aktivni sam sportaš, te sam član rukometnog kluba Biograd. Osim rukometa u slobodno vrijeme se bavim raznim sportovima, te se bavim izradom web stranica i servisima računala.
Franka Troskot 6. Franka Troskot
Predlagatelj: Gradsko društvo Crvenog križa Biograd
Ukratko o članu: Rođena 20. srpnja 1987. godine u Zadru. Stručna prvostupnica ekonomije te višegodišnji volonter Gradskog društva Crvenog križa Biograd te rado sudjeluje u pomoći pri organizaciji manifestacija različitih udruga koje djeluju na području Biograda na Moru. Članica Savjeta mladih Grada Biograda od drugog saziva 2010.-2012. godine te trećeg saziva 2011.-2013. godine.
Interesi: Jedrenje, lov, humanitarni rad, volonterizam, ekologija, edukacija.
Ana Nimac 7. Ana Nimac
Predlagatelj: Vijeće učenika škole Biograd na Moru.
Ukratko o članu: Rođen 26. srpnja 1997. godine, član Savjeta mladih Biograd na Moru, trenutno pohađa treći razred opće gimnazije Biograd na moru gdje i živi. Interesi: Obrazovanje i neformalno obrazovanje, politika za mlade te što više okupljanja koja će okupiti mlade.


3. saziv Savjeta mladih Grada Biograda na Moru 2013.-2015.

1. Predsjednica savjeta: Martina Stevanja
Predlagatelj: Udruga za promicanje zdravog načina života “Biograd na Moru-zdravi grad”
2. Zamjenica predsjednice savjeta: Franka Troskot
Predlagatelj: Gradsko društvo Crvenog križa Biograd
3. Marko Šarić
Predlagatelj: LAG Laura
4. Ivana Mitrović
Predlagatelj: Udruga za zaštitu okoliša “Hippocampus”
5. Antonija Radas
Predlagatelj: Udruga za razvoj zajednice “BNM”
6. Antonio Mikulić
Predlagatelj: Udruga za razvoj zajednice “BNM”
7. Domagoj Nimac
Predlagatelj: Vijeće učenika škole Biograd na Moru.

2. saziv Savjeta mladih Grada Biograda na Moru 2010.-2012.

1. Predsjednica savjeta: Martina Stevanja
Predlagatelj: Udruga za promicanje zdravog načina života “Biograd na Moru-zdravi grad”
2. Zamjenica predsjednice savjeta: Franka Troskot
Predlagatelj: Udruga za razvoj zajednice “BNM”
3. Antonija Radas
Predlagatelj: Udruga za razvoj zajednice “BNM”
4. Davor Šarić
Predlagatelj: Vaterpolo klub “Biograd”
5. Ivana Mitrović
Predlagatelj: Udruga za zaštitu okoliša “Hippocampus”
6. Marko Tomić
Predlagatelj: Motociklistički klub “Duhovi”
7. Marta Erlić/Domagoj Nimac
Predlagatelj: Vijeće učenika Srednje škole Biograd

1. saziv Savjeta mladih Grada biograda na Moru 2007.-2009.

1. Predsjednik savjeta: Ivan Čupić
Predlagatelj: KUD “Kralj Tomislav”
2. Zamjenik predsjednika savjeta: Davor Šarić
Predlagatelj: Vaterpolo klub “Biograd”
3. Marko Tomić
Predlagatelj: HNK “Primorac”
4. Danil Domdjoni
Predlagatelj: Karate klub “Biograd”
5. Andrej Žilić
Predlagatelj: Košarkaški klub “Biograd”
6. Antonia Radas
Predlagatelj: Gradska glazba Biograd
7. Ante Sakić
Predlagatelj: Vijeće učenika Srednje škole Biograd