Daj 5 za Vukovar

Daj 5 za Vukovar

Članovi Savjeta mladih sudjelovali su u akciji “Daj 5 za Vukovar” koju je organiziralo Planinarsko društvo Belveder povodom obilježavanja 20 godina stradanja i junačkog otpora grada Vukovara u Domovinskom ratu, taj tragičan događaj obilježili su hodanjem od Biograda na Moru do Vukovara. Akcija je nazvana “Daj 5 za Vukovar” jer su svi sudionici na platnima otisnuli tragove dlanova. Cilj je bio da se stanovnicima grada Vukovara porukom pruži nada i podrška u bolje sutra te da osjete da su i ostali građani Republike Hrvatske uz njih u danima prisjećanja najtežih trenutaka u njihovoj povijesti. Savjet mladih je odabrao citat: “Najveći su oni ljudi koji u drugima mogu probuditi nadu.” (Jean Jaures)

Platna su po dolasku u Vukovar bila obješena ulicama grada Vukovara kuda je prolazila Kolona sjećanja, 18. studenog. Sve s jednim ciljem – da se nikad ne zaboravi.

daj_5_za_vukovar_01 daj_5_za_vukovar_02 daj_5_za_vukovar_03 daj_5_za_vukovar_04 daj_5_za_vukovar_05 daj_5_za_vukovar_06 daj_5_za_vukovar_07 daj_5_za_vukovar_08 daj_5_za_vukovar_09 daj_5_za_vukovar_10 daj_5_za_vukovar_11 daj_5_za_vukovar_12