Sudjelovanje Savjeta mladih grada Biograda na Moru na Ljetnoj akademiji

Sudjelovanje Savjeta mladih grada Biograda na Moru na Ljetnoj akademiji

Članovi Savjeta mladih grada Biograda na Moru od 24. – 27. kolovoza sudjelovali su na 4-dnevnoj Ljetnoj akademiji članova Savjeta mladih u kamp Tunarica pokraj Labina. Projekt provodi Udruga za mlade Alfa Albona u partnerstvu sa Udrugom gradova, Zakladom Friedrich-Ebert-Stiftung i Gradom Labinom s ciljem pružanja članovima Savjeta mladih na lokalnoj i regionalnoj razini da usvoje nova znanja, rade na slučajevima iz prakse i razvijaju ključne vještine koje su im potrebne u radu Savjeta mladih. Projekt je podržan i od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Više možete i poslušati:

ljak-korice ljak-korice ljak-korice ljak-korice ljak-korice Print Print sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_08 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_09 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_10 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_11 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_12 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_13 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_14 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_15 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_16 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_17 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_18 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_19 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_20 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_21 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_22 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_23 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_24 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_25 sudjelovanje_savjeta_mladih_grada_biograda_na_moru_na_ljetnoj_akademiji_26