Zaklada Ana Rukavina

Zaklada Ana Rukavina

Savjet mladih Grada Biograda na Moru odazvao se akciji upisa u hrvatski Registar dobrovoljnih darivtelja krvotvornih matičnih stanica koju su organizirali Yacht club Biograd i Zaklada Ana Rukavina.

zaklada_ana_rukavina_01 zaklada_ana_rukavina_02 zaklada_ana_rukavina_03